MASURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE DISPUSE DE CATRE DSVSA TULCEA IN VEDEREA PREVENIRII EPISOADELOR DE TOXIINFECTII ALIMENTARE IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE 2022

În perioada  28.03 – 24.04.2022, D.S.V.S.A. Tulcea a  dispus intensificarea controalelor sanitare veterinare asupra modului în care sunt produse, depozitate, transportate şi valorificate: carnea de miel, ouăle destinate consumului uman, precum şi alte alimente de origine animală și non-animală, în scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare. S-a avut în vedere faptul că, în acestă perioadă, în mod tradiţional, crește consumul de produse de origine animală și non-animală. Au fost desfășurate următoarele acțiuni :

– s-a asigurat, pentru întreaga perioadă amintită mai sus, permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică

– s-au  afişat: programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare;

– in piețele agroalimentare autorizate s-a  asigurat permanența personalului sanitar veterinar, inclusiv pentru zilele de sâmbătă și duminică;

– s-a stabilit graficul acțiunilor comune, împreună cu reprezentanții I.P.J. Tulcea în trafic, în zonele de trecere către județele limitrofe, respectiv: “Două Cantoane”,  I.C.Brătianu și Smârdan;

– s-au popularizat, prin mass-media, informații relevante privind măsurile ce este necesar a fi aplicate în vederea evitării apariției episoadelor de toxiinfecții alimentare;

Carnea de miel și ied

– în județul Tulcea, nu s-au înregistrat solicitări din partea primăriilor,  privind organizarea unor spații amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor și iezilor;

– în județul Tulcea, sacrificarea mieilor și a iezilor proveniți din gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile, identificați conform legislaţiei în vigoare, s-a efectuat  in următoarele abatoare autorizate sanitar veterinar: SC HOLDER TRADE SRL – Baia (marca de sănătate nr. 304 CE), SC GAZDI PROD SRL –Stejaru (marca de sănătate nr. 454 CE), SC COSMIT TL SRL (marca de sănătate 494 CE).

– s-a asigurat respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului și în timpul tăierii.;

– transportul mieilor și iezilor s-a efectuat numai cu mijloace autoritorizate sanitar veterinar, animalele fiind însoțite de certificate veterinare care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și de documente care să cuprindă informații despre lanțul alimentar;

– carcasele de miel și ied s-au livrat din abatoare numai insoțite de certificate sanitare veterinare și marcate corespunzator, cu o marcă de sănătate de formă ovală;

– s-a asigurat menținerea lanțului frigorific pe perioada transportului, depozitării și comercializării, fiind interzisă comercializarea cărnii de miel și ied în spații improvizate, unde nu este asigurată o temperatură adecvată și o stare de igienă corespunzătoare;

– în piețele agroalimentare s-a interzis comercializarea produselor neînsoțite de documente care să ateste proveniența acestora ;

 

Ouă şi produse din ouă destinate consumului uman

– personalul de specialitate din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a efectuat examenul ovoscopic pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari înregistrați sanitar veterinar;

Lapte şi produse din  lapte

Comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, de către producătorii agricoli, s-a  realizat în baza verificării de către personalul de specialiate sanitar veterinar, a documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către D.S.V.S.A. judeţene, conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.111/2008.

– s-a verificat modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare privind următoareleaspecte:

  • brânzeturile destinate comercializării au fost expuse doar în vitrine care au asigurat protecția produselor;
  • în vederea asigurarii trasabilității, produsele au fost însoțite de informații scrise din partea producatorului, privind :

+ denumirea produsului;

+ numele producatorului;

+ locul producerii;

+ data obținerii;

+ termenul de valabilitate;

 

Pește și produse din pescuit

– s-a urmărit respectarea legislației sanitare veterinare privind comercializarea peștelui numai in  spații înregistrate sanitar veterinar, precum și respectarea condițiilor stabilite de legislația în vigoare cu privire la transport, depozitare și expunere la comercializare;

 

-s-a interzis comercializarea produselor sau alimentelor de origine animală în spații improvizate sau în sistem de vânzare stradal, în care nu se asigură condiții de temperatură și de igienă corespunzatoare.

 

              În perioada 28.03 – 24.04.2022,  s-au efectuat un număr total de 140 de controale, din care 134  controale oficiale în unități de procesare, depozitare și comercializare produse de origine animală și non-animală, și  6 controale comune cu reprezentanții I.P.J. Tulcea  în trafic,  în zonele: Smârdan, I.C. Brătianu, „Două Cantoane”, fiind verificate 85 de mijloace de transport, fără a se constata neconformități.

În perioada 28.03 – 24.04.2022, s-au sacrificat 473  miei și iezi în abatoarele autorizate sanitar veterinar, în vederea comercializării în piețele agroalimentare, cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Pentru neconformitățile constatate, s-au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, din care 10 amenzi contravenționale în valoare totală de 31.600 lei, în conformitate cu HG nr.984/2005, cu modificările ulterioare,  s-au aplicat 4 avertismente și s-a emis un O.S.A.  Nu s-au emis  O.I.A.  si nu s-au reținut oficial și dirijat către unități de neutralizare produse de origine animală și non-animală.

Principalele neconformități constatate au fost următoarele: supraaglomerarea spațiilor de depozitare și comercializare, igiena necorespunzatoare a spațiilor de producție și depozitare, echipamente de protecție incomplete, depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate pentru igienizarea unității.

În perioada 29.04-01.05.2022,  s-au efectuat 38 controale oficiale în unități de alimentație publică, de tipul restaurantelor, pensiunilor turistice, punctelor gastronomice locale și unităților de comercializare, la  obiectivele   amplasate în zone de interes turistic, fără a se aplica sancțiuni contravenționale, fiind identificate numai neconformități minore, care s-au remediat în timpul controlului.

Nu s-au identificat episoade de toxiinfecții alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale si a minivacanței de 1 Mai.